Hölökyn Kölökyn palvelun/apin käyttöehdot Nämä käyttöehdot koskevat Ajastamo Tmi:n (myös “Ajastamo” “palveluntarjoaja” tai “Hölökyn Kölökyn app”) Hölökyn Kölökyn -nimistä mobiilisovellusta (myös ”mobiilisovellus” tai ”sovellus”). Sovelluksen omistaa ja tarjoaa: Ajastamo Tmi Kahvimaantie 31a, 02570 Siuntio Y-tunnus: 3209881-5 1. Käyttöehtojen hyväksyminen Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen sovelluksen käyttäjän (myös ”asiakas”) ja Ajastamo:n välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Ajastamo:n mobiilisovellusta koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Sovelluksen käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias, kun kyseessä on alkoholijuomien tilaaminen. Sovelluksen lataaminen tai sen käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sovelluksessa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita. Ajastamo voi muuttaa näitä käyttöehtoja, milloin tahansa harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sovelluksessa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot, mikäli hän jatkaa sovelluksen käyttöä muutosilmoituksen jälkeen. 2. Mobiilisovellus Ajastamo:n asiakkailleen tarjoamassa Hölökyn Kölökyn app mobiilipalvelussa ja webbipalvelussa asiakas voi tilata anniskelu- ja ruokailupalveluita tarjoavissa paikoissa tuotteita pöytäänsä tai muuhun yrityksen järjestämään tilauspisteeseen. 3. Mobiilisovelluksen käyttäminen Ajastamo myöntää asiakkaalle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen ja sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas ei saa muokata tai jäljentää sovellusta tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa sovellusta tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. Asiakas ei saa käyttää sovellusta näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. 4. Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset Ajastamo pidättää oikeuden muokata tai muuttaa sovellusta sekä lopettaa tai sulkea sen, milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Sovellus sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Ajastamo ei vastaa sovelluksessa tai palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Ajastamo pyrkii pitämään sovelluksen asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Ajastamo ei kuitenkaan takaa, että sovellus on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Ajastamo ei voi taata sovelluksen, sen sisällön tai sovelluksen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että sovelluksen kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Ajastamo ei myöskään vastaa asiakkaan sovelluksen välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Sovellus ja Hölökyn Kölökyn palvelu on saatavilla vain Suomen kielellä. Ssen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. Ajastamo ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. 5. Henkilötietojen käsittely Ajastamo huolehtii asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Ajastamo:n mobiilisovelluksen tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin. 6. Evästeet ja paikkatiedot Ajastamo käyttää sovelluksessa evästeitä (myös ns. Cookie). Evästeet mahdollistavat esimerkiksi sovelluksen käyttäjämäärien ja muiden sovelluksen käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla sovelluksen toimintaa voidaan analysoida ja kehittää asiakkaalle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen sovellusta käyttävistä asiakkaista. Lisäksi kerätyn tiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia sovelluksessa sekä sovelluksen ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä. Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Sovelluksen hyödyntäminen voi edellyttää sijaintitietojen käsittelyä. Ajastamo ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, jotka on määritelty Hölökyn Kölökyn mobiilisovelluksen tietosuojaselosteessa. 7. Immateriaalioikeudet Kaikki sovelluksessa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Ajastamon ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Ajastamo ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin. 8. Palveluntarjoaja Ajastamo Tmi

Jyrki Väyrynen

Puhelin: +358 50 355 8447

Sähköposti: jyrki.vayrynen@ajastamo.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jyrki Väyrynen, webmaster@ajastamo.fi

9. Oikeuspaikka ja sovellettava laki Sovelluksen käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Ajastamo tuottaa aikaa säästäviä ja liiketoimintaa helpottavia it-alan palveluita. AJASTAMO TMI Kahvimaantie 31 a 02570, SIUNTIO SUOMI-FINLAND info@ajastamo.fi +358 50 355 8447 Y-tunnus: 3209881-5 IBAN: FI72 7997 7994 2705 23 BIC: HOLVFIHH Verkkolaskuosoite: 003732098815 Operaattoritunnus: 003723327487 Välittäjä: Apix Messaging Oy
Hölökyn kölökyn, mobiilitilaussovellus
AJASTAMO ® | Tietosuojaseloste | Evästekäytäntömme | Hölökyn Kölökyn ® käyttöehdot
AJASTAMO ® 2022 Tietosuojaseloste | Evästekäytäntömme | Hölökyn Kölökyn ® käyttöehdot
Ajastamo tuottaa aikaa säästäviä ja liiketoimintaa helpottavia it-alan palveluita. AJASTAMO TMI Kahvimaantie 31 a 02570, SIUNTIO SUOMI-FINLAND info@ajastamo.fi +358 50 355 8447 Y-tunnus: 3209881-5 IBAN: FI72 7997 7994 2705 23 BIC: HOLVFIHH Verkkolaskuosoite: 003732098815 Operaattoritunnus: 003723327487 Välittäjä: Apix Messaging Oy
Hölökyn Kölökyn palvelun/apin käyttöehdot Nämä käyttöehdot koskevat Ajastamo Tmi:n (myös “Ajastamo” “palveluntarjoaja” tai “Hölökyn Kölökyn app”) Hölökyn Kölökyn -nimistä mobiilisovellusta (myös ”mobiilisovellus” tai ”sovellus”). Sovelluksen omistaa ja tarjoaa: Ajastamo Tmi Kahvimaantie 31a, 02570 Siuntio Y-tunnus: 3209881-5 1. Käyttöehtojen hyväksyminen Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen sovelluksen käyttäjän (myös ”asiakas”) ja Ajastamo:n välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Ajastamo:n mobiilisovellusta koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Sovelluksen käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias, kun kyseessä on alkoholijuomien tilaaminen. Sovelluksen lataaminen tai sen käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sovelluksessa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita. Ajastamo voi muuttaa näitä käyttöehtoja, milloin tahansa harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sovelluksessa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot, mikäli hän jatkaa sovelluksen käyttöä muutosilmoituksen jälkeen. 2. Mobiilisovellus Ajastamo:n asiakkailleen tarjoamassa Hölökyn Kölökyn app mobiilipalvelussa ja webbipalvelussa asiakas voi tilata anniskelu- ja ruokailupalveluita tarjoavissa paikoissa tuotteita pöytäänsä tai muuhun yrityksen järjestämään tilauspisteeseen. 3. Mobiilisovelluksen käyttäminen Ajastamo myöntää asiakkaalle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen ja sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas ei saa muokata tai jäljentää sovellusta tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa sovellusta tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. Asiakas ei saa käyttää sovellusta näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. 4. Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset Ajastamo pidättää oikeuden muokata tai muuttaa sovellusta sekä lopettaa tai sulkea sen, milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Sovellus sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Ajastamo ei vastaa sovelluksessa tai palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Ajastamo pyrkii pitämään sovelluksen asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Ajastamo ei kuitenkaan takaa, että sovellus on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Ajastamo ei voi taata sovelluksen, sen sisällön tai sovelluksen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että sovelluksen kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Ajastamo ei myöskään vastaa asiakkaan sovelluksen välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Sovellus ja Hölökyn Kölökyn palvelu on saatavilla vain Suomen kielellä. Ssen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. Ajastamo ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. 5. Henkilötietojen käsittely Ajastamo huolehtii asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Ajastamo:n mobiilisovelluksen tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin. 6. Evästeet ja paikkatiedot Ajastamo käyttää sovelluksessa evästeitä (myös ns. Cookie). Evästeet mahdollistavat esimerkiksi sovelluksen käyttäjämäärien ja muiden sovelluksen käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla sovelluksen toimintaa voidaan analysoida ja kehittää asiakkaalle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen sovellusta käyttävistä asiakkaista. Lisäksi kerätyn tiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia sovelluksessa sekä sovelluksen ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä. Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Sovelluksen hyödyntäminen voi edellyttää sijaintitietojen käsittelyä. Ajastamo ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, jotka on määritelty Hölökyn Kölökyn mobiilisovelluksen tietosuojaselosteessa. 7. Immateriaalioikeudet Kaikki sovelluksessa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Ajastamon ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Ajastamo ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin. 8. Palveluntarjoaja Ajastamo Tmi

Jyrki Väyrynen

Puhelin: +358 50 355 8447

Sähköposti: jyrki.vayrynen@ajastamo.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jyrki Väyrynen, webmaster@ajastamo.fi

9. Oikeuspaikka ja sovellettava laki Sovelluksen käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
®